Čitam 200 na sat

Čitali smo 200 na sat u knjižnici. Učenici koji nisu željeli čitati, mogli su pisati – nakon čega bi dovoljno hrabri čitali napisano što su brže mogli.

Nismo uspjeli fotografirati ovaj događaj jer smo se previše smijali!