10 prava čitatelja

  1. Pravo da ne čitamo.
  2. Pravo da preskačemo stranice.
  3. Pravo da ne dovršimo knjigu.
  4. Pravo da ponovo čitamo.
  5. Pravo da čitamo bilo što.
  6. Pravo na zanos.
  7. Pravo da čitamo bilo gdje.
  8. Pravo da pabirčimo.
  9. Pravo da čitamo naglas.
  10. Pravo na šutnju.

Iz knjige: Pennac, Daniel. Od korica do korica: uvod u čitanje i tajne lektire

10 prava citatelja – preuzmi dokument